Als u interesse heeft gaan wij kennismaken op de praktijk.
Tijdens de kennismaking informeer ik u over de vorm van therapie die ik geef en komen praktische zaken aan de orde. Daarna zullen afhankelijk van de problematiek tussen de 3 á 4 diagnostische onderzoek gesprekken plaatsvinden.
Het resultaat van het diagnostisch onderzoek bespreek ik met u in het behandeladviesgesprek.
Afhankelijk van de uitslag van het diagnostisch onderzoek wordt gestart met de behandeling. 
Een psychodynamische psychotherapeutische behandeling is wekelijks en duurt ongeveer 1 jaar of langer. 

Heeft u vragen, bel of email dan gerust.

Telefoonnummer 06-24517944 (tijdens kantooruren) of email praktijkvanderlelie@gmail.com. 

In verband met privacy gevoeligheid geen verwijsbrieven of andere vertrouwelijke informatie meesturen. 

Noodgeval en afwezigheid
In geval van nood kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of uw huisarts. 
​Tijdens afwezigheid wordt u mondeling geïnformeerd over de waarneming.

Klachten
​Mocht u ontevreden zijn over de therapie of over mijn werk als behandelaar dan kunt u dat het beste zo snel mogelijk bespreken met mij. Mogelijk is er sprake van misverstand dat door een gesprek met mij verholpen kan worden.
​Als ondanks het gesprek onvrede blijft bestaan dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP) via de linkhttps://lvvp.info/contact/. Of de Nederlandse vereniging voor psychotherapie via de link www. psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/klachtenregeling. Zij kunnen optreden als klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

Overige informatie
Via de link Privacybeleid kunt u het privacybeleid vinden.
Via de link Kwaliteitsstatuut kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk vinden.
Het nummer van de Kamer van Koophandel waaronder de praktijk staat geregistreerd is 55360742.
De praktijk is in 2022 gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP.